Zakat, Maqashid Syariah, dan Pancasila

Salahuddin El Ayyubi, MA Staf Pengajar Dep Ekonomi Syariah FEM IPB dan Direktur Mualaf Center BAZNAS (MCB) Sila pertama dari Pancasila bisa dikatakan adalah bagian dari nilai-nilai tauhid yaitu mengesakan Allah SWT. Nilai tauhid ini lah yang menjadi sumber kekuatan kemerdekaan bangsa. Kekuatan yang merubah penghambaan manusia kepada manusia, menjadi penghambaan manusia kepada Allah SWT pencipta alam semesta. Nilai ini kemudian dipertegas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan…

Read More

IKOSINDO Summit 2018: Menjalin Sinergi, Mandiri Bersama Koperasi Syariah

Pagelaran Workshop dan Silatnas IKOSINDO SUMMIT 3 yang bertema Islamic Social Finance di Koperasi Syariah telah sukses dilaksanakan Insan Koperasi Syariah Indonesia (Ikosindo) Regional Jawa Timur. Acara yang diikuti ratusan peserta dari Koperasi Syariah dan BMT di seluruh Indonesia anggota Ikosindo itu digelar di GreenSA Inn UIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa-Rabu (24-25 Juli 2018). Narasumber-narasumber handal membekali peserta dengan berbagai strategi untuk memajukan masing-masing lembaga selama dua hari. Diantaranya Bapak Iwan Agustiawan Fuad (BWI Bidang Kelembagaan), Dr. Raditya Sukmana (FEB UNAIR/ Dewan Pakar IKOSINDO), Bapak Imam Teguh Saptono (Global Wakaf),…

Read More